Chegribo’s Hellboy
*01.12.2020


Chegribo`s Anthrax x Amiedala vom Gahlenhof
Züchter: Nadine Wicenciak

red tabby